آموزش بافت کلاه بچگانه مدل بستنی (عکس)

آموزش بافت کلاه بچگانه مدل بستنی (عکس)
بافت کلاه,کلاه مدل بستنی,آموزش بافتنی

قلاب بافی ،آموزش بافت کلاه بچگانه مدل بستنی : با نخ زرد 17 دانه سر انداخته.2 دانه زیر 1 ژوته 2 دانه زیر 1 ژوته 2 دانه زیر 1 ژوته تا آخر رج 1 دانه از زیر را می بافیم.

رج های پشت همه از رو بافته می شوند.

رج سوم 3 زیر 1 ژوته 3 زیر 1 ژوته تا آخر رج که 1 دانه آخر را هم از زیر می بافیم.

رج پنجم 4 زیر 1 ژوته 4 زیر 1 ژوته تا آخر

اینقدر این کار را ادامه می دهیم تا به 10 زیر 1 ژوته برسیم.

در این مرحله نخ زرد را کنار گذاشته با نخ آبی و صورتی ادامه می دهیم به این صورت که 2 تا آبی 2 تا صورتی می بافیم و دو رنگه بافی را تا 15 رج ادامه می دهیم .

رج 16 نخ صورتی را قطع می کنیم و با نخ آبی بافت را ادامه می دهیم.

3 رج ساده می بافیم

رج چهارم 2 تا یکی کرده  1ژوته 2 تا یکی 1 ژوته تا آخر رج

سپس 3 رج دیگر هم ساده می بافیم.

تمام دانه ها را کور کرده و نخ را قطع می کنیم.

درز پشت کلاه را می دوزیم.

لبه کلاه از جایی که 2 تا یکی 1 ژوته زدیم دولا می کنیم و می دوزیم

بافت کلاه,کلاه مدل بستنی,آموزش بافتنی

از جایی که بافت زرد تمام شده بود از قسمت رویکلاه با قلاب بافت تزیینی با نخ زرد می بافیم و کار را کور کرده و نخ را قطع می کنیم.

برای بالای کلاه یک منگوله کوچک هم درست می کنیم.

منبع :honar-dar-khaneh.mihanblog.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه