آموزش بافت ژاکت و کلاه بچگانه در ذیل آورده شده که حتما مطالعه بفرمائید.

بافت ژاکت :
به هر تعداد که یخواهیم دانه سر انداخته و ایتدا ۴ تا ۵ سانت کشبافت میبافیم حالا میتوانیم ۱ دانه اززیر ۱ دانه از رو ببافیم یا کشبافت دو تایی که ۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو هست.
بعد از بافت کشبافت میتونیم بافت ساده ببافیم یا مدل بندازیم که مدل این ژاکت به این صورت است که ۲ تا از رو + ۳ تا اززیر + ۲ تا از رو + ۳ تا از زیر تا آخر رج
رج برگشت همونطور که بافت هست میبافیم یعنی دانه های زیر از زیر و دانه های رو از رو بافته میشود.
تا ۳ رج این کار رو میکنیم رج چهارم ۲ تا از رو + ۱ ژوته + ۳ تا یکی + ۱ ژوته + ۲ تا از رو + ۱ ژوته + ۳ تا یکی + ۱ ژوته + ۲ تا از رو + … تا انتهای رج .این مدل از رج یک هست تا چهارم .
۵ تا ۱۰ دانه برای دکمه و جادکمه به صورت ابری یا هر بافتی که دوست داشتین بافته میشود.
اگر بخاهیم میتونیم آستین سرخود به لباس بدیم یا حلقه آستین ببافیم
در آستین سرخود بافت به صورت صاف تا بالای بافتنی بافته میشود و در قسمت آستین ما هیچ کاری نمیکنیم
اما در حلقه آستین تا هر جایی که خاستیم بلندی لباس باشد بافته و بعد ابتدا ۵ دانه برای حلقه کور میکنیم و تا چند رج ۱ دانه کور میکنیم تا حلقه به صورت گرد در آید تا که ۱۰ دانه شود بقیرو تا بالای بافتنی صاف میبافیم .
برای یقه هم چون میخاهیم کلاه به لباس وصل کینم یقه گرد در می آوریم هر چقدر میخاهیم گشادی یقه باشد ابتدا ۵ دانه کور کرده و دوبار ه یک رج می بافیم و باز ۴ تا کورکرده و باز میبافیم و بعد ۳ ، ۲ ، ۱ و در چند رج هم ۱ دانه تا هر چقدر میخاهیم گودی یقه باشد اما برای کودکان کمتر کور میکنیم به این صورت
۴-۳-۲-۱-۱-۱-۱-
بافت را برای سرشونه که میخاهیم کور کنیم از طرف حلقه آستین کور میکنیم و تعداد دانه های سرشانه را به ۳ قسمت تقسیم کرده و از طرف سرشانه در ۳ نوبت کور میکنیم .
طرف دیگر جلو وپشت را هم به همین ترتیب میبافیم فقط برای یقه پشت دانه ای کور نمیکنیم به صورت صاف میزاریم باشه .
برای آستین ، تعداد دانه مورد نظر را سر انداخته و تا بازو به صورت صاف میبافیم از بازرو به بعد تا جند رج هر دو طرف بافت دانه زیاد میکنیم تا به اندازه گشادی دلخواه آستینمان برسد بعد اگر آستین سرخود نبافته بودیم و حلقه انداختیم بعد از زیاد کردن تا اندازه دلخواه چند رج ساده میبافیم و بعد شروع به کم کردن یه اندازه دلخواه میکنیم تا تعداد دانه ها به اندازه ای که میخاهیم برسد من همیشه با چشم این تعداد را کم و زیاد میکنم و اکثرا هم آستین سرخود میبافم .
برای کلاه هم یک مستطیل میبافیم که تعداد دانه هاش به اندازه دور تا دور سر هست و بعد از تمام شدن مستطیل این بافت رو از طول تا کرده و وسطش رو میدوزیم و طرف دیگرش رو به گردی یقه میدوزیم .
برای زیبا تر شدن کلاه میتونین بعد از ۲ سانت ابتدای بافت که ساده بافتین بعد یک رج ۱ ژوته + ۲ تا یکی تا آخر رج این کار رو میکنیم بعد بافت رو تا آخر ادامه میدهیم بعد از اتمام بافت این ۲ سانت رو از قسمتی که کم و زیاد کردیم تا زده و به لبه کلاه میدوزیم تا حالت دالبر مانند داشته باشه .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه