آموزش بافت قلب های تزیینی با قلاب (عکس)

آموزش بافت قلب های تزیینی با قلاب (عکس)
بافتن قلب،قلب بافتنی،قلاب بافی

قلاب بافی،آموزش بافت قلب های تزیینی با قلاب،برای بافتن این قلب های کوچک و توپر٬ مراحل این خودآموز را دنبال کنید. این قلب های زیبا برای درست کردن جاکلیدی٬ تزیین میز شام٬ درست کردن خوشبو کننده با گیاه اسطوخدوس و ایده های دیگر به کار می آیند. روز عشق٬ سالگرد ازدواج و یا هر مناسبت دیگری می توانید از این قلب های ببافید و داخل جعبه کادو بیاندازید یا از آن آویزان کنید.

وسایل لازم

    میل قلاب بافی

    کاموا

    اسفنج یا چیزی که قلب را پر کند٬ مثل اسطوخدوس

مراحل ساخت

    الگوی بافت قلب:

    ۲ عدد زنجیر ببافید.

    رج۱: چهار دانه ساده به دومین زنجیر ببافید و آخرین دانه را به اولی وصل کنید تا گرد شود.

    رج ۲: یکی در میان٬ روی یک پایه یکی و روی پایه بعدی ۲ دانه ببافید. در این صورت ۶ دانه خواهید داشت.

    رج۳: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۸ دانه خواهید داشت.

    رج۴: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۱۲ دانه خواهید داشت.

    رج۵: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۱۶ دانه خواهید داشت.

    رج۶: سه  دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۲۰ دانه خواهید داشت.

    رج۷: چهاردانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۲۴ دانه خواهید داشت.

    رج۸: همه را ساده ببافید. اینطوری ۲۴ دانه خواهید داشت.

    رج۹: ۶ تا ساده ��بافید٬ ۱۲ تا را بگذرید و ۶ تای بعدی را ببافید.

    رج۱۰: روی این ۱۲ دانه٬ ساده ببافید و آن را گرد کنید تا یکی از گردی های قلب بیرون بیاید.

    رج۱۱: دوباره ۱۲ ساده.

    رج ۱۲: روی این حلقه را ببندید.

بافتن قلب،قلب بافتنی،قلاب بافی

داخل قلب را از پنیه٬ اسفنج یا گیاهان معطر پر کنید. و سپس طرف دیگر قلب را ببافید. یعنی رج های ۹ تا ۱۲ را برای طرف دیگر تکرار کنید.

بافتن قلب،قلب بافتنی،قلاب بافی

منبع :berdook.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه