آموزش ,آموزش بافت قلب,بافت قلب خوشگل,قلب کوچک,بافت قسمت بالای قلب,مراحل بافت قلب,اموزش بافت قلب زیبا,آموزش بافت قلب سه بعدی,قلاب بافی,ایران مطلب

آموزش بافت قلب سه بعدی

ایران مطلب : چیزی تا ولنتاین نمونده ببینم شما نمی خواین یه هدیه ناز برای اونایی که دوست دارین ببافین وثابت کنین که حسابی واسه خودتون هنرمندین!!!


امروز براتون بافت قلب سه بعدی در سه سایز آماده کرده ام که از اون می شه هم به عنوان جاسوئیچی هم آویز کیف وهم …. استفاده کرد!

آموزش بافت قلب,بافت قلب خوشگل,قلب کوچک

نکته : اگه می خواین بافت قلب مثل عکس دربیاد باید پایه کوتاه رو از پشت ببافید تا بافت برجسته بشه

بافت قسمت بالای قلب

قلب کوچک

رج 1 -داخل حلقه جادویی 6پایه کوتاه می بافیم

رج 2 – هر دانه دو پایه کوتاه می بافیم که می شود 12 دانه

رج 3 و 4 – هر دانه یکی می بافیم

قلب متوسط

رج 1 -داخل حلقه جادویی 6پایه کوتاه می بافیم

رج 2 – هر دانه دو پایه کوتاه می بافیم که می شود 12 دانه

رج 3 – *یک دانه یکی می بافیم دانه بعدی 2 تا پایه می بافیم،از قسمت * تکرار شود که می شود 18 دانه

رج 4 – *دو دانه یکی می بافیم دانه سوم را 2 تایی می بافیم ،ازقسمت *تکرار شودکه می شود 24 دانه

رج 5 تا 7 – هر دانه یکی می بافیم

قلب بزرگ

رج 1 -داخل حلقه جادویی 6پایه کوتاه می بافیم

رج 2 – هر دانه دو پایه کوتاه می بافیم که می شود 12 دانه

رج 3 – *یک دانه یکی می بافیم دانه بعدی 2 تا پایه می بافیم،از قسمت * تکرار شود که می شود 18 دانه

رج 4 – *دو دانه یکی می بافیم دانه سوم را 2 تایی می بافیم ،ازقسمت *تکرار شودکه می شود 24 دانه

رج 5 – *سه دانه یکی می بافیم دانه چهارم را 2 تایی می بافیم ،ازقسمت *تکرار شودکه می شود 30 دانه

رج 6 -*4 دانه یکی می بافیم دانه پنجم را 2 تایی می بافیم ،ازقسمت *تکرار شودکه می شود 36 دانه

رج 7تا 11 – همه دانه ها را یکی می بافیم

 
آموزش بافت قلب,بافت قلب خوشگل,قلب کوچک

از بافت بالا دو عدد می بافیم و برای وصل کردن به هم ابتدا یک رج از یکی از کارها را می بافیم و بدون قطع کردن نخ قسمت دیگر را در دست قرار می دهیم و رج را تا اخر می بافیم

آموزش بافت قلب,بافت قلب خوشگل,قلب کوچک

به این ترتیب برای سه سایز قلب از کوچک به بزرگ تعداد 24، 48 و 72 عدد دانه داریم

حالا میریم سراغ بدنه قلب

ادامه قلب کوچک

رج 7تا 8 – هردانه یکی می بافیم

رج 9 – دو دانه را یکی می کنیم دو دانه بعدی را می بافیم 5 بار تکرار تا آخر رج .تعداد دانه ها به 18 می رسد

رج 10 – مثل رج قبل می بافیم وتعداد به 12 دانه می رسد

رج 11 – هردانه یکی می بافیم،داخل کار را با پنبه پر می کنیم

رج 12 – یکی درمیان می بافیم تا به 6 دانه برسد سپس هر سه تا یکی می کنیم تا کار کور شود

ادامه قلب متوسط

رج 9 و 10 – هردانه یکی می بافیم وهمان 48 دانه را داریم

رج 11 – *دو دانه را یکی می کنیم ،6 دانه دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا

آخر رج  که تعداد دانه ها به 42 می رسد

رج 12 – *دو دانه را یکی می کنیم ،5 دانه دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 36 می رسد

رج 13 – *دو دانه را یکی می کنیم ،4 دانه دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 30 می رسد

رج 14و15 – هر دانه یکی می بافیم

رج 16 – *دو دانه را یکی می کنیم ،3 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 24 می رسد

رج 17 -هر دانه را یکی می بافیم

رج 18 – *دو دانه را یکی می کنیم ،2 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 18 می رسد

رج 19 – *دو دانه را یکی می کنیم ،1 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 12 می رسد

رج 20 و 21 – هر دانه یکی می بافیم

داخل کار را با پنبه پر می کنیم

رج 22 – هر دو دانه را یکی می کنیم تا به 6 دانه برسد

رج 23 – هر سه دانه یکی می بافیم تا کور شود

ادامه قلب بزرگ

رج 14 – هر دانه یکی می بافیم

رج 15 – *دو دانه را یکی می کنیم ،10 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 66 می رسد

رج 16 – *دو دانه را یکی می کنیم ،9 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 60 می رسد

رج 17 – *دو دانه را یکی می کنیم ،8 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 54 می رسد

رج 18 و 19 – همه دانه ها را یکی می بافیم

رج 20 – *دو دانه را یکی می کنیم ،7 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 48 می رسد

رج 21 – *دو دانه را یکی می کنیم ،6 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 42 می رسد

رج 22 – همه دانه ها را یکی می بافیم

رج 23 – *دو دانه را یکی می کنیم ،5 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 36 می رسد

رج 24 – *دو دانه را یکی می کنیم ،4 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 30 می رسد

رج 25 – همه دانه ها را یکی می بافیم

رج 26 – *دو دانه را یکی می کنیم ،3 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 24 می رسد

رج 27 – همه دانه ها را یکی می بافیم

رج 28 – *دو دانه را یکی می کنیم ،2 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 18 می رسد

رج 29 – *دو دانه را یکی می کنیم ،2 دانه بعدی هر کدام یکی می بافیم .ازقسمت * تکرار شود تا  آخر رج  که تعداد دانه ها به 12 می رسد

داخل کار را با پنبه پر می کنیم

رج 30 – هر دو دانه را یکی می کنیم تا به 6 دانه برسد

رج 31 – هر سه دانه یکی می بافیم تا کور شود.

اینم نمونه ای دیگه از همین قلب در رنگهای مختلف

آموزش بافت قلب,بافت قلب خوشگل,قلب کوچک
hearts
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه