آموزش بافت شنل و بلوز کوتاه و کلاه دخترانه (عکس)

آموزش بافت شنل و بلوز کوتاه و کلاه دخترانه (عکس)
بافت شنل,بافت بلوز کوتاه,بافت کلاه

طریقه بافت شنل

وسایل مورد نیاز: 3 کلاف 100 گرمی، قلاب شماره 5/2 یا 3 تفلون.

طریقه بافت :به اندازه دور گردن زنجیر بافته، روی تمام زنجیرهای بافته شده 2 رج پایه بلند می بافیم.

رج 3-2 زنجیر بافته کار را برمیگردانیم 4 پایه بلند روی پایه بلندها بافته 6 زنجیر بافته و به فاصله 4 پایه بلند 3 پایه بلند دیگر روی 3 پایه بلند رج قبل می بافیم، 6 زنجیر و 3 پایه بلند دیگر تا آخر بافت که با 4 پایه بلند بافت را به پایان می رسانیم.

رج 4-2 زنجیر بافته کار را برمی گردانیم روی 4 پایه بلند رج قبل 4 پایه بلند بافته 10 دانه زنجیر بافته و در وسط حلقه رج قبل 3 پایه بلند بافته، 10 زنجیر و در حلقه بعدی 3 پایه بلند بافته تا آخر به همین صورت بافت را ادامه داده.

رج 5- بافت مانند رج 4 بافته می شود با این تفاوت که به جای 10 زنجیر 14 زنجیر می بافیم اضافه کردن زنجیرها در هر رج باعث می شود که شنل ما گشادتر شود.

رج 6- روی تمام زنجیرها پایه بلند می بافیم و این کار را تا 4 رج تکرار می کنیم بعد از آن دوباره 3 رج دیگر مانند 5 رج قبلی البته با اضافه کردن هر بار 4 دانه به تعداد زنجیرهای رج قبل و در آخر با یک رج پایه بلند روی تمام زنجیرها کار را به پایان می رسانیم و در آخر دور تا دور بافت را حاشیه بافی کرده و توسط یک روبان همرنگ کاموا دو طرف یقه را به صورت یک پاپیون می بندیم. شنل زیبایی است که امیدوارم خانمهای عزیز بافته و از پوشیدن آن لذت ببرند.

طریقه بافت بلوز کوتاه و کلاه:

وسایل مورد نیاز: 3 کلاف 100 گرمی، قلاب شماره 5/2 یا 3 تفلون

طریقه بافت: به اندازه 34سانتی متر زنجیر بافته شود.طبق نمونه بافت تا بلندی 50 سانتی متر بافت را ادامه می دهیم بعد از آن اندازه عرض مستطیق بافته شده را تقسیم بر 2 می کنیم (  )، 17 سانتی متر از بافت را به اندازه 37 سانتی متر ادامه داده، نخ را قطع کرده و سمت دیگر بافت یعنی نصف دیگر بافت را نیز تا 37 سانتی متر ادامه می دهیم. وقتی 2 تکه به همدیگر رسیدند هر دو تکه را به هم وصل کرده و بافت را تا 50 سانتی دیگر ادامه می دهیم تا اینجا بافت دو تا از آستین ها و بدنه به پایان رسیده برای دوخت آستینها و حاشیه پایین از هر دو طرف به این صورت عمل می کنیم که مستطیل بافته شده را دو لا کرده و درز را تا 50 سانتی متر از هر دو طرف بافت می دوزیم یا توسط زنجیر به همدیگر وصل می کنیم (شکل).

برای بافت پایین تنه طبق نمونه بافت دورتادور کمر را ادامه می دهیم(شکل)

در اینجا بلوز ما آماده پوشیدن است، بلوزر بسیار شیک و زیبایی است که امیدوارم خانمهای عزیز ببافند و مورد استفاده قرار بدهند.

بافت شنل,بافت بلوز کوتاه,بافت کلاه

طریقه بافت کلاه :

6 دانه زنجیر بافته دوسر زنجیر را به هم وصل کرده،2 زنجیر بافته و داخل حلقه بافته شده را با پایه بلند پر می کنیم. بعد از آن بافت را به صورت پایه کوتاه دورتا دور بافت را ادامه می دهیم بدون اینکه بگذاریم که بافت ما گود شود اگر احساس کردیم که بافت گود می شود در لا به لای پایه کوتاه ها در یک پایه کوتاه 2 پایه کوتاه می بافیم، بافت را به اندازه کف سر، به صورت یک بافت پهن و صاف به شعاع 8 سانتی متر ادامه می دهیم بافت که به اندازه دلخواه رسید دورتادور بافت را بدون هیچ اضافه کردنی ادامه داده یعنی در این قسمت بافت چون هیچ دانه ای لا به لای بافت اضافه نمی کنیم بافت خود به خود گود می شود، بعد از آن برای لبه کلاه به این صورت عمل می کنیم در یک رج در هر دانه 2 دانه پایه کوتاه بافته و بعد از آن در هر رج 10 دانه پایه کوتاه بافته و در یک دانه 2 دانه پایه کوتاه می بافیم دوباره 10 دانه پایه کوتاه بافته و در یک دانه 2 دانه پایه کوتاه می بافیم دوباره 10 دانه پایه کوتاه بافته و در دانه یازدهمی 2 دانه پایه کوتاه بافته که در اصل ژته های ما محسوب می شود و باعث  می شود که لبه کلاه ما گشادتر از بالای کلاه باشد. بافت را تا 14 سانتی متر ادامه می دهیم و بافت کلاه به پایان می رسد .

 امیدوارم خانم های عزیز اینکلاه شیک را ببافند و مورد استفاده قرار بدهند. در آخر می توانیم با روبان و یا گل تزیینی کلاه را زینت دهیم.

wAs 
=C 2h 6bjectID="_1419573592">  )، 17 سانتی متر از بافت را به اندازه 37 سانتی متر ادامه داده، نخ را قطع کرده و سمت دیگر بافت یعنی نصف دیگر بافت را نیز تا 37 سانتی متر ادامه می دهیم. وقتی 2 تکه به همدیگر رسیدند هر دو تکه را به هم وصل کرده و بافت را تا 50 سانتی دیگر ادامه می دهیم تا اینجا بافت دو تا از آستین ها و بدنه به پایان رسیده برای دوخت آستینها و حاشیه پایین از هر دو طرف به این صورت عمل می کنیم که مستطیل بافته شده را دو لا کرده و درز را تا 50 سانتی متر از هر دو طرف بافت می دوزیم یا توسط زنجیر به همدیگر وصل می کنیم (شکل).

بافت شنل,بافت بلوز کوتاه,بافت کلاه

منبع : siteaxe.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه