آموزش بافت جوراب

آموزش بافت جوراب
آموزش بافت جوراب ,بافت جوراب ,جوراب بافتنی

قلاب بافی ,آموزش بافت جوراب ,نکته:  اندازه ها بستگی به نوع کاموا و سایز شما دارد من این اندازه ها را برای نوزاد بافتم


20 جفت سر می اندازیم

20 رج کشباف می بافیم

20 رج ساده می بافیم

دانه ها را نصف کرده با علامتی مشخص می کنیم

نصف دانه ها را نبافته روی میل نگه می داریم

نصف دیگرش که پاشنه جوراب هست شروع به بافت میکنیم

هر رجی که بافتیم یک دانه از دانه های هر سمت را روی میل نگه می داریم - منتها دانه اول بعد از

آن دانه نگه داشته شده را می بافیم - تا تمام دانه هایی که مربوط به پاشنه است بافته شود تا

هفت دانه از

هر طرف ( 7 دانه چپ و 7 دانه راست و 6 دانه وسط بماند.

بعد هر رجی که بافتیم شروع به اضافه کردن یک دانه از هر طرف به دانه های نبافته مان میکنیم

تمام دانه های نبافته شده ( پاشنه) بافته شود

بعد 20 رج کل دانه های کف و پاشنه را می بافیم

بعد اندازه پاشنه و کف پا کور کرده

از طرفی که پاشنه بافته نشده عین پاشنه عمل میکنیم و بقیه را بافت میکنیم

به این صورت که

1- در هر رفت و برگشتی یک دانه را نبافته به میل می گیریم

2- دوباره در هر رفت و برگشتی دانه به میل گرفته شده را می بافیم

کلن هم در پاشنه و هم در پنجه پا در بغلها 7 تا سوراخ می افتد
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه