آموزش بافتنی :: کم کردن یا کور کردن دانه در بافتنی - روش اول

آموزش کم کردن یا کور کردن دانه در بافتنی .... درس اول ... ویژه مبتدیان ....

همانطور که می بینید برای کم کردن دانه در بافتنی تنها کاری که شما باید بکنید این است
که دو دانه را باهم ببافید


کم کردن یا کور کردن دانه- روش اول
میل سمت راست را داخل دو دانه از میل سمت چپ بکنید.


نخ را دور میل بیندازید

کم کردن یا کور کردن دانه- روش اول

و آن را از هر دو دانه بیرون بکشید

زمانی که بخواهیم در انتهای بافت تمام دانه ها را کور کنیم از ابتدا تا انتهای کار تمام دانه ها را به روش بالا کور میکنیم. اما دو نکته را باید در نظر داشته باشید. اول اینکه  همیشه در بافتنی دانه اول را بدون اینکه ببافیم وارد میل سمت راست می کنیم.  اما زمانی که میخواهیم تمام دانه ها را کور کنیم از ابتدا دانه اول و دوم را باهم می بافیم.

نکته دوم اینکه
کم کردن یا کور کردن دانه- روش اول
مجدد مانند تصویر بالا دانه را به میل بافتنی سمت چپ برگردانید و مجدد
دو دانه را باهم ببافید.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه