آموزش بافتنی :: کم کردن دانه در بافتنی- روش دوم

آموزش کم کردن دانه در بافتنی .. روش دوم ..ویژه مبتدیان ..

این روش به این صورت است که یک دانه را نمی بافیم. دانه بعد را می بافیم و سپس دانه نبافته شده را از داخل آن بیرون می آوریم.

پس برای این روش یک دانه را نبافته وارد میل سمت راست می کنیم. سپس یک دانه را می بافیم. در تصویر زیر میل سمت چپ رو از پشت دانه وارد دانه ی بافته شده که اکنون در میل سمت راست است می کنیم.

آموزش بافتنی :: کم کردن دانه در بافتنی- روش دوم - تصویر 1

میل را پشت دانه نبافته شده می اندازیم.
آموزش بافتنی :: کم کردن دانه در بافتنی- روش دوم - تصویر 2

و آن را از داخل دانه بافته شده بیرون می کشیم.
آموزش بافتنی :: کم کردن دانه در بافتنی- روش دوم - تصویر 3

میل سمت راست را از داخل دانه بیرون می کشیم.
آموزش بافتنی :: کم کردن دانه در بافتنی- روش دوم - تصویر 4

دانه را مجددا به میل سمت راست بر می گردانیم و مجدد باقی دانه ها را می بافیم.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مريم دوشنبه 22 دی 1393 ساعت '13:38
سلام
چگونه در بافتني بايد 4+3+2+1 كم كنيم

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه