آموزش بافتنی :: مدل لانه زنبوري

مدل لانه زنبوري
مدل لونه زنبوری
خیلی قشنگه
برای این مدل رج اولمون حتما باید یک دانه از زیر + یک دانه از رو باشه.
بعد رج بعد دانه اول رو نمیبافیم ( طبق همه بافتها که دانه اول بافت بافته نمیشه) بعد دانه بعد اگر از زیر بود مدل را میندازیم و اگر از رو بود دانه را بافته و بعد دانه بعد که از زیر بود رو با دو دانه بغلش که میشه 3 دانه ، میل رو از کنار سومین دانه تو بافت برده و یک دانه می کشیم بیرون
آموزش بافتنی :: مدل لانه زنبوري - تصویر 2
آموزش بافتنی :: مدل لانه زنبوري - تصویر 3
و می ندازیم روی میل کنار بقیه دانه ها
آموزش بافتنی :: مدل لانه زنبوري - تصویر 4
آموزش بافتنی :: مدل لانه زنبوري - تصویر 5
حال این دانه و دانه یغلش رو که از زیر بود با هم از زیر میبافیم + دانه از رو + یک دانه از زیر + 1 دانه از رو + باز به دانه زیر رسیدم عینا همون کار رو که میل رو بعد از سومین دانه بردیم و یک دانه در اوردیم رو تکرار میکنیم تا انتهای رج
رج بعد هر جور دانه ها بود میبافیم یعنی یکی زیر یکی رو
دوباره رج اول رو که همون مدل بود تکرار می کنیم.

این مدل تا آخر همینجور هستش
اگر خاستیم میتونیم 3 رج یکبار مدل بندازیم.
 
روی بافت
آموزش بافتنی :: مدل لانه زنبوري - تصویر 6
پشت بافت
آموزش بافتنی :: مدل لانه زنبوري - تصویر 7

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگا�� :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه