آموزش بافتنی :: مدل تيغ ماهي 5 تايي و 7 تايي

این مدل تیغ ماهی هستش
البته چند مدل رو بهش میگن تیغ ماهی حالا اصلش کدومه نمیدونم
اما 3 تایی داره و 5 تایی و 7 تایی
من آموزش مدل 5 تایی رو میزارم و مدل 7 تایی
تیغ ماهی مدل 5 تایی
این مدل رو من با ۲۳ دانه بافتم
رج اول
(2 تا از رو + 1 ژوته + 1 دانه از زیر + 3 تا دانه یکی + 1 دانه از زیر + 1 ژوته )+ ...۲ تا از رو .
داخل پرانتز را تکرار میکنیم تا رجمون تمام بشه
رج دوم
2 تا دانه ای که رج قبل از رو بافته بودیم از زیر بافته میشه و بقیه دانه ها از رو یعنی ژوته ها هم از رو بافته میشه واضحتر بگم 2 تا از زیر + 5 تا از رو + ... تا آخر
رج اول و دوم رو در تمام طول بافت تکرار میکنیم که به این مدل میگن تیغ ماهی 5 تایی

روی بافت


پشت بافت
آموزش بافتنی :: مدل تيغ ماهي 5 تايي و 7 تايي - تصویر 1آموزش بافتنی :: مدل تيغ ماهي 5 تايي و 7 تايي - تصویر 2آموزش بافتنی :: مدل تيغ ماهي 5 تايي و 7 تايي - تصویر 3آموزش بافتنی :: مدل تيغ ماهي 5 تايي و 7 تايي - تصویر 4آموزش بافتنی :: مدل تيغ ماهي 5 تايي و 7 تايي - تصویر 5

اما مدل 7 تایی
این مدل رو من با 29 تا دانه بافتم
رج اول
( 2 تا از رو + 1 ژوته + 2 تا از زیر + 3 تا یکی + 2 تا از زیر + 1 ژوته ) + ....۲ تا از رو .
داخل پرانتز را در تمام طول رج انجام میدهیم تا رجمان تمام شود
رج دوم
2 تا از زیر + 7 تا از رو + ... تا آخر رج
در تمام طول بافت این دو رج تکرار میشود


 
روی بافت

پشت بافت


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه